top of page
Verkostoitumalla voimaa

 

Olemme Diamond Aircraftin valtuuttama huoltopal-velun tarjoaja Suomessa. Yhteistyömme ilma-alusten valmistajien kuten Cessnan, Piperin, Diamondin sekä muiden kanssa mahdollistaa jokaiselle yksittäiselle ilma-alukselle parhaiten sopivan palvelukokonaisuu-den luomisen yhdessä asiakkaan kanssa.

Teemme yhteistyötä moottori- ja apulaitevalmistajien kanssa varmistaaksemme oman huoltohenkilöstömme asiantuntemuksen. Lycoming, Continental, Centurion, Austro Engine, SMA, Sensenich, McCauley ja monet muut valmistajat ovat osa jokaisen Joen Serviceläisen arkipäivää.

Avioniikka ja ohjaamovarustus luovat lentäjän päivittäi-sen työympäristön. Toimimme Garmin Aviation Europen, Aspen Avionicsin, Genesys S-Tecin ja Bose Aviationin valtuuttamana palveluntarjoajana Suomes-sa. Läheinen yhteistyömme mahdollistaa ajanmukais-ten ohjaamoratkaisuiden tuottamisen kaikkiin toimilu-pamme mukaisiin ilma-aluksiin.

Tärkein yhteistyökumppanimme on kuitenkin asiakas. Jokainen ilma-alus ja jokainen asiakas on meille yksilö. Käytännönläheinen ja selkeä lähestymistapamme luo edellytykset yhteiselle onnistumiselle.

kisspng-robinson-r44-robinson-r22-robinson-helicopter-comp-service-center-5b0e3dcd3ad524_e
bottom of page